Բարի գալուստ tata.am

Ճանաչում

Երկրաչափական պատկերներ

  Շրջան

  Մակերևույթի այն մասը, որը սահմանափակված Է շրջանագծով:

  Շեղանկյուն

  Շեղանկյունն այն զուգահեռագիծն է որի բոլոր կողմերը հավասար են:

  Էլիպս

  Էլիպս կոչվում է այն շրջանագիծը, որը սեղմված է իր տրամագծի նկատմամբ։